Vyhledávání v archivech dle zadaných parametrů, po zobrazení záznamů je možnost přejít na informace o archivu. Kromě základního nastavení vyhledávání je možno jej omezit přes filtry

Volby vyhledávání

Název místa vzniku [1] :
Datace od roku [2] : Datace do roku [3] :
Rozsah hledání [4] : Řazení výsledků dle [5] :

Hledaný řetězec

Místa vzniku [12]
Praha 42
Břevnov 34
Praha 5 10
Praha 6 5
Praha 3 4
Praha 6 - Břevnov 2
Hradčany 2
Praha XVIII. 2
Mirešice 1
Brno 1
Zobrazit více
Název archivu
Archiv hlavního města Prahy 37
Státní oblastní archiv v Praze 6
Národní archiv 3
Vojenský historický archiv 2
Archiv Akademie věd České republiky 1
Archiv Českého vysokého učení technického v Praze 1
Archiv Národního muzea 1
Literární archiv Památníku národního písemnictví 1
Moravský zemský archiv v Brně 1
Státní okresní archiv Rokycany 1
Zobrazit více
Tématická skupina
Školy obecné a národní 15
Osobní fondy 7
Školy měšťanské (střední do roku 1953) 7
Osmileté a devítileté školy 4
Sbírky map a plánů 2
Poradenství 2
Školy střední (gymnázia, reálná gymnázia, reálky, jedenáctileté střední školy apod.) 2
Sbírky obrazového materiálu, fotografií a negativů 1
Církevní instituce římskokatolické - řádové provincialáty, kláštery, koleje a řeholní domy 1
Stavební firmy (zde i demoliční a zemní práce) 1
Zobrazit více
Původce
absolvent FA ČVUT v Praze, samostatný architekt, výtvarník, autor řady výkresových dokumentací památkových objektů a městských souborů, podkladů pro ÚPD a realizace nově navrhovaných budov v soutěžích i jednotlivých zakázkách, od roku 1953 do 1976 pedagog Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. 2
Benediktinské opatství břevnovsko-broumovské a jeho správa statků (993-1950) 2
STAVOUNION, veřejná obchodní společnost, 1990-2004, STAVOUNION, veřejná obchodní společnost - v likvidaci, Bělohorská 252, Praha 6 - Břevnov, IČ 00538922, 2004-2007 1
ITASU INVEST s.r.o., 2003-2005, ITASU INVEST s.r.o. v likvidaci, Slezanů 2315, Praha 6 - Břevnov, IČ 27080706, 2005-2006 1
REGEN s.r.o., 1997-2006, REGEN s.r.o. v likvidaci, Závěrka 2369/14, Praha 6 - Břevnov, IČ 25122568, 2006-2007 1
KLINLAB-MEDICAL, společnost s ručením omezeným, 1997-2001, KlinLab-Medical s. r. o., 2001-2006, KlinLab-Medical s. r. o. v likvidaci, U vojenské nemocnice 1200/1, Praha 6 - Břevnov, IČ 25122461, 2006 1
Anglo-německá obchodní akademie, Bělohorská 182/171, 169 00 Praha 6 - Břevnov, IČ 25735624 (1991 - dosud) 1
Ředitelství statků benediktinského kláštera v Břevnově - Praha Břevnov 1
Zobrazit více

Benediktini - klášter Břevnov, Praha, Datace : 1174 - 2002

Otevřít [10]

Název archivu: Národní archiv [11]

Farní úřad u sv. Markéty Praha - Břevnov, Datace : 1711 - 1950

Otevřít [10]

Sbírka map a plánů, Datace : 1796 - 1991

Otevřít [10]

ROTTER Jan Nepomuk Ignác, Datace : 1857 - 1869

Otevřít [10]

Archiv obce Břevnov, Datace : 1880 - 1923 (1935)

Otevřít [10]

Mendl Bedřich, Datace : 1883 - 1947 (1973)

Otevřít [10]

Ústav sociální péče pro dospělé Vincentinum Velehrad, Datace : 1889 - 1970

Otevřít [10]

Velkostatek Mirešice, Datace : 1905 - 1950

Otevřít [10]

2. obecná škola dívčí v Praze XVIII. - Břevnově, Bělohorská 417/52, Datace : 1908 - 1946

Otevřít [10]

2. obecná škola chlapecká v Praze XVIII. - Břevnově, Bělohorská 417/52, Datace : 1908 - 1948

Otevřít [10]

Konference sv. Markéty v Břevnově, Datace : 1910 - 1948

Otevřít [10]

2. obecná škola chlapecká a dívčí Praha XVIII. - Břevnov, Bělohorská 417/52, Datace : 1911 - 1948

Otevřít [10]

Měšťanská škola chlapecká, Praha XVIII. - Břevnov, Boleslavova 1100, Datace : 1919 - 1948

Otevřít [10]

3. obecná škola smíšená v Praze XVIII. - Břevnově, Boleslavova 1100, Datace : 1919 - 1948

Otevřít [10]

3. pětitřídní obecná škola dívčí v Praze XVIII. - Břevnově, č.p. 1100 Boleslavova ul., Datace : 1919 - 1948

Otevřít [10]

Chalupníček Miroslav, ak. arch., Datace : 1920 - 2000

Otevřít [10]

Název archivu: Národní archiv [11]

Měšťanská škola dívčí v Břevnově, Praha XVIII.-Břevnov, Bělohorská 417/52, Datace : 1920 - 1948

Otevřít [10]

Holič Rudolf, Datace : 1921 - 1961

Otevřít [10]

1. obecná škola chlapecká Praha XVIII. - Břevnov, Bělohorská 173, Datace : 1928 - 1948

Otevřít [10]
1.Vstup filtru dle místa vzniku
2.Datum od (narození, vznik)
3.Datum do (úmrtí, zánik)
4.Volba rozsahu hledání
5.Nastavení řazení výsledků
6.Tlačítko pro vyhledání záznamu
7.Tlačítko pro zrušení filtrů vyhledávání
8.Zaškrtněte pokud chcete vyhledávat pouze digitalizované objekty
9.Zaškrtněte pokud chcete vyhledávat s diakritikou
10.V nové záložce zobrazí fond daného záznamu
11.Odkaz pro přechod na informace o archivu
12.Seznamy filtrů pro omezení výsledků