Vyhledávání v archivech dle zadaných parametrů, po zobrazení záznamů je možnost přejít na informace o archivu. Kromě základního nastavení vyhledávání je možno jej omezit přes filtry

Volby vyhledávání

Název místa vzniku [1] :
Datace od roku [2] : Datace do roku [3] :
Rozsah hledání [4] : Řazení výsledků dle [5] :

Hledaný řetězec

Místa vzniku [12]
Lázně Bohdaneč 101
Bohdaneč 13
Pardubice 11
Přelouč 4
Rohoznice 4
Hradec Králové 3
Holice 3
Praha 3
Semtín 2
Pardubický kraj 2
Zobrazit více
Název archivu
Státní okresní archiv Pardubice 58
Státní okresní archiv Kutná Hora 15
Státní oblastní archiv v Zámrsku 8
Vojenský historický archiv 3
Státní oblastní archiv v Praze 2
Státní okresní archiv Semily 1
Archiv Národního technického muzea 1
Národní archiv 1
Státní oblastní archiv v Třeboni 1
Zobrazit více
Tématická skupina
Samospráva zájmová - cechy a živnostenská společenstva 23
Peněžní ústavy - záložny, spořitelny a lidové peněžní ústavy 10
Spolky kulturní a osvětové do r. 1948 (divadelní, čtenářské, knihovnické, pěvecké, hudební, muzejní, okrašlovací, malířské a jiné) 10
Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí) 7
Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850) 6
Spolky turistické a tělovýchovné (sportovní) organizace do roku 1948 6
Společenské organizace 1948 - 1990 - kulturní, vzdělávací a osvětové 6
Zdravotní ústavy - lázně, lázeňské ústavy a ozdravovny 5
Samospráva po roce 1990 - městská a obecní 5
Osmileté a devítileté školy 5
Zobrazit více
Původce
Institut ochrany obyvatelstva, Na Lužci 204, 533 41 Lázně Bohdaneč 2
Jednotné zemědělské družstvo Bohdaneč 2
Obecní úřad Bohdaneč 2
Četnická stanice Bohdaneč 2
Místní školní rada Bohdaneč 2
Cech řezníků Bohdaneč 2
Antonín Bohdanecký, ředitel Městské spořitelny v Semilech, vlastivědný pracovník 2
Čs.státní lázně Poděbrady, lázeňská organizace 1
DOMUS spol. s r.o., 1991-2009, DOMUS spol. s r.o. v likvidaci, Praha 2, Legerova 22, IČ 42228514, 2009-2010 1
Zobrazit více

Archiv města Bohdaneč, Datace : 1491 - 1945 (1964)

Otevřít [10]

Cech kovářů, bečvářů, kolářů Bohdaneč, Datace : 1550 - 1859

Otevřít [10]

Cech tkalců Bohdaneč, Datace : 1689 - 1714

Otevřít [10]

Sbírka rukopisů a notového materiálu, Datace : 1697 - 2015

Otevřít [10]

Farní úřad Lázně Bohdaneč, Datace : 1703 - 1950

Otevřít [10]

Cech řezníků Bohdaneč, Datace : 1715 - 1845

Otevřít [10]

Cech zedníků, kameníků, dlaždičů, pokrývačů, tesařů Bohdaneč, Datace : 1726 - 1853

Otevřít [10]

Bohdanecký Josef, Datace : 1757 - 1920

Otevřít [10]

Farní úřad Bohdaneč, Datace : 1759 - 1956

Otevřít [10]

Cech mlynářů, pekařů Bohdaneč, Datace : 1759 - 1759

Otevřít [10]

Cech novoševců Bohdaneč, Datace : 1784 - 1886

Otevřít [10]

Sbírka duplikátů matrik římskokatolických (a jiných) farních úřadů kutnohorského okresu, Datace : 1794 - 1953

Otevřít [10]

Cech krejčích Bohdaneč, Datace : 1794 - 1912

Otevřít [10]

Sbírka archiválií Lihovarského ústavu, Datace : 1816 - 1938

Otevřít [10]

Cech řezníků Bohdaneč, Datace : 1827 - 1827

Otevřít [10]

Místní školní rada Bohdaneč, Datace : 1849 - 1949

Otevřít [10]

Sbírka plakátů, Datace : 1855 - 2014

Otevřít [10]

Ochotnický spolek Bohdaneč, Datace : 1855 - 1870

Otevřít [10]

Základní škola Bohdaneč, Datace : 1857 - 1980

Otevřít [10]

Jednota živnostníků a obchodníků Bohdaneč, Datace : 1860 - 1872

Otevřít [10]
1.Vstup filtru dle místa vzniku
2.Datum od (narození, vznik)
3.Datum do (úmrtí, zánik)
4.Volba rozsahu hledání
5.Nastavení řazení výsledků
6.Tlačítko pro vyhledání záznamu
7.Tlačítko pro zrušení filtrů vyhledávání
8.Zaškrtněte pokud chcete vyhledávat pouze digitalizované objekty
9.Zaškrtněte pokud chcete vyhledávat s diakritikou
10.V nové záložce zobrazí fond daného záznamu
11.Odkaz pro přechod na informace o archivu
12.Seznamy filtrů pro omezení výsledků