Vyhledávání v archivech dle zadaných parametrů, po zobrazení záznamů je možnost přejít na informace o archivu. Kromě základního nastavení vyhledávání je možno jej omezit přes filtry

Volby vyhledávání

Název místa vzniku [1] :
Datace od roku [2] : Datace do roku [3] :
Rozsah hledání [4] : Řazení výsledků dle [5] :

Hledaný řetězec

Místa vzniku [12]
Náchod 884
Praha 24
okres Náchod 22
Hradec Králové 19
Hronov 14
Červený Kostelec 14
Trutnov 11
Broumov 11
Nové Město nad Metují 11
Pardubice 8
Zobrazit více
Název archivu
Státní okresní archiv Náchod 389
Státní oblastní archiv v Zámrsku 95
Státní okresní archiv Trutnov 8
Archiv bezpečnostních složek 5
Literární archiv Památníku národního písemnictví 4
Státní okresní archiv Tábor 4
Archiv Národního muzea 3
Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou 3
Archiv Národního technického muzea 3
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou 2
Zobrazit více
Tématická skupina
Osobní fondy 124
Samospráva zájmová - cechy a živnostenská společenstva 70
Textilní a oděvní průmysl 37
Velkoobchod 28
ROH - závodní výbory 24
Nestátní neziskové organizace (dobročinné ústavy, nadace, nadační fondy) 24
Peněžní ústavy - záložny, spořitelny a lidové peněžní ústavy 23
Společenské organizace 1948 - 1990 - mládežnické 20
Spolky kulturní a osvětové do r. 1948 (divadelní, čtenářské, knihovnické, pěvecké, hudební, muzejní, okrašlovací, malířské a jiné) 18
Spolky vojenské do roku 1948 16
Zobrazit více
Původce
Okresní velitelství Sboru národní bezpečnosti Náchod 1945-1949 , Okresní velitelství Národní bezpečnosti Náchod 1949-1952 , Okresní oddělení Veřejné bezpečnosti Náchod 1952-1954 , Okresní oddělení ministerstva vnitra - Oddělení Veřejné bezpečnosti Náchod 1954-1964, Okresní oddělení ministerstva vnitra - Okresní oddělení Veřejné bezpečnosti Náchod 1964-1966, Okresní oddělení Veřejné bezpečnosti Náchod 1966-1977, Okresní správa Sboru národní bezpečnosti Náchod 1977-1990, Okresní správa Veřejné bezpečnosti Náchod 1990-1991, Policie ČR Okresní ředitelství Náchod od r. 1991 2
Krajské velitelství Státní bezpečnosti Hradec Králové 1949 - 1952, Krajská správa Státní bezpečnosti Hradec Králové 1952 - 1953, Krajská správa ministerstva vnitra Hradec Králové 1954 - 1966, Krajská správa Sboru národní bezpečnosti - správa Státní bezpečnosti Hradec Králové 1966 - 1990, , Krajská správa ministerstva vnitra Pardubice 1954 - 1960, , Odbor vyšetřování Státní bezpečnosti Hradec Králové do r. 1990, , Oddělení Státní bezpečnosti Havlíčkův Brod do r. 1990, Oddělení Státní bezpečnosti Hradec Králové do r. 1990, Oddělení Státní bezpečnosti Chrudim do r. 1990, Oddělení Státní bezpečnosti Jičín do r. 1990, Oddělení Státní bezpečnosti Náchod do r. 1990, Oddělení Státní bezpečnosti Pardubice do r. 1990 , Oddělení Státní bezpečnosti Rychnov nad Kněžnou do r. 1990, Oddělení Státní bezpečnosti Semily a předchůdci 1951 - 1990 , Oddělení Státní bezpečnosti Svitavy do r. 1990, Oddělení Státní bezpečnosti Trutnov do r. 1990, Oddělení Státní bezpečnosti Ústí nad Orlicí do r. 1990, , Odbor pasů a víz (Úřadovna pro pasovou službu a cizineckou agendu) Hradec Králové , do r. 1991, , Oddělení pasů a víz (referát Úřadovny pro pasovou službu a cizineckou agendu, referát Úřadovny cizinecké policie a pasové služby) Havlíčkův Brod do r. 1992, Oddělení pasů a víz (referát Úřadovny pro pasovou službu a cizineckou agendu, referát Úřadovny cizinecké policie a pasové služby) Chrudim do r. 1992, Oddělení pasů a víz (referát Úřadovny pro pasovou službu a cizineckou agendu, referát Úřadovny cizinecké policie a pasové služby) Jičín do r. 1992, Oddělení pasů a víz (referát Úřadovny pro pasovou službu a cizineckou agendu, referát Úřadovny cizinecké policie a pasové služby) Náchod do r. 1992, Oddělení pasů a víz (referát Úřadovny pro pasovou službu a cizineckou agendu, referát Úřadovny cizinecké policie a pasové služby) Pardubice do r. 1992, Oddělení pasů a víz (referát Úřadovny pro pasovou službu a cizineckou agendu, referát Úřadovny cizinecké policie a pasové služby) Rychnov nad Kněžnou do r. 1992, Oddělení pasů a víz (referát Úřadovny pro pasovou službu a cizineckou agendu, referát Úřadovny cizinecké policie a pasové služby) Semily do r. 1992, Oddělení pasů a víz (referát Úřadovny pro pasovou službu a cizineckou agendu, referát Úřadovny cizinecké policie a pasové služby) Svitavy do r. 1992, Oddělení pasů a víz (referát Úřadovny pro pasovou službu a cizineckou agendu, referát Úřadovny cizinecké policie a pasové služby) Ústí nad Orlicí do r. 1992, , Oddělení pasové kontroly Harrachov do r. 1990, Referát pasové kontroly (Referát cizinecké policie) Harrachov od r. 1990, Oddělení pasové kontroly Královec do r. 1990, Referát pasové kontroly (Referát cizinecké policie) Královec od r. 1990, Oddělení pasové kontroly Lichkov do r. 1990, Referát pasové kontroly (Referát cizinecké policie) Lichkov od r. 1990, Oddělení pasové kontroly Náchod do r. 1990, Referát pasové kontroly (Referát cizinecké policie) Náchod od r. 1990, Referát cizinecké policie Pardubice - letiště, , Oblastní úřadovna Státní bezpečnosti Hradec Králové 1946 - 1948 2
Oddíl Státní bezpečnosti Broumov 1951 - 1952, Okresní oddělení Státní bezpečnosti Broumov 1952 - 1953, Okresní oddělení ministerstva vnitra Broumov 1954 - 1960, , Velitelství oddílu Státní bezpečnosti Náchod 1949 - 1952, , Okresní velitelství Sboru národní bezpečnosti Broumov 1945 - 1949 , Okresní velitelství Národní bezpečnosti Broumov 1949 - 1952, Okresní oddělení Veřejné bezpečnosti Broumov 1952 - 1953 2
Velitelství oddílu Státní bezpečnosti Náchod 1949 - 1952 , Okresní oddělení Státní bezpečnosti Náchod 1952 - 1953, Okresní oddělení ministerstva vnitra Náchod 1954 - 1966, Oddělení Státní bezpečnosti Náchod 1966 - 1977, Okresní správa Sboru národní bezpečnosti - oddělení Státní bezpečnosti Náchod 1977 - 1990, , Okresní velitelství Národní bezpečnosti Náchod 1949 - 1952, Okresní oddělení Veřejné bezpečnosti Náchod 1952 - 1953 2
Okresní oddělení pasů a víz Náchod 1966 - 1977, Okresní správa Sboru národní bezpečnosti - oddělení pasů a víz Náchod 1977 - 1990 2
Záložna - Kampelička v Náchodě 2
Obecní úřad v Náchodě 1903 - 1942. 2
Obecní úřad v Náchodě 1941 - 1942, , Místní národní výbor v Náchodě 1945 - 1965. 2
Zobrazit více

Archiv města Náchod, Datace : 1402 - 1945 (1985)

Otevřít [10]

Archiv města Dvůr Králové nad Labem, Datace : 1417 - 1948 (1956)

Otevřít [10]

Rodinný archiv Piccolominiů, Náchod, Datace : 1431 - 1881 (1900)

Otevřít [10]

Velkostatek Náchod, Datace : 1510 - 1948 (1953)

Otevřít [10]

Cech obuvníků Náchod, Datace : 1544 - 1860 (1879)

Otevřít [10]

Cech soukeníků Náchod, Datace : 1545 - 1683

Otevřít [10]

Sbírka varií, Datace : 1550 - 1990

Otevřít [10]

Cech řezníků Náchod, Datace : 1583 - 1860 (1867)

Otevřít [10]

Seifertová Jana, Datace : 1596 - 1997

Otevřít [10]

Profeld Bedřich, Datace : 1599 - 1949 (1989)

Otevřít [10]

Cech pekářů, perníkářů a mlynářů Náchod, Datace : 1606 - 1826

Otevřít [10]

Cech krejčích Náchod, Datace : 1613 - 1822

Otevřít [10]

Cech řezníků Jimramov, Datace : 1652 - 1652

Otevřít [10]

Cech tesařů Jimramov a Bystřice nad Pernštejnem, Datace : 1655 - 1655

Otevřít [10]

Děkanský úřad Náchod, Datace : 1675 - 1956

Otevřít [10]

Cech zámečníků, kovářů, truhlářů, kolářů, bečvářů a bednářů Náchod, Datace : 1678 - 1860

Otevřít [10]

Sbírka rukopisů, Datace : 1707 - 2001

Otevřít [10]

Farní úřad Zdoňov, Datace : 1720 - 1949

Otevřít [10]

Cech zedníků a tesařů Náchod, Datace : 1739 - 1860 (1864)

Otevřít [10]

Vlček Antonín, Datace : 1751 - 1953

Otevřít [10]
1.Vstup filtru dle místa vzniku
2.Datum od (narození, vznik)
3.Datum do (úmrtí, zánik)
4.Volba rozsahu hledání
5.Nastavení řazení výsledků
6.Tlačítko pro vyhledání záznamu
7.Tlačítko pro zrušení filtrů vyhledávání
8.Zaškrtněte pokud chcete vyhledávat pouze digitalizované objekty
9.Zaškrtněte pokud chcete vyhledávat s diakritikou
10.V nové záložce zobrazí fond daného záznamu
11.Odkaz pro přechod na informace o archivu
12.Seznamy filtrů pro omezení výsledků