Uživatelská pravidla provozu Národního archivního portálu

Správa identit NDA Správa identit NDA se řídí následujícími legislativními předpisy a interními akty řízení: Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat, Služební předpis ředitelky … Pokračování textu Uživatelská pravidla provozu Národního archivního portálu