Úvodní stránka portálu, s přehledem článků a vstupem pro vyhledávání

Vítáme vás na národním archivním portálu

Nová verze NArP 2.0

Vážení uživatelé,

od 3. května 2021 přecházíme na novou verzi Národního archivního portálu (https://portal.nacr.cz).

Tato verze portálu zůstává i nadále dostupná, ale pouze pro účely náhledu či dokončení rozpracovaných výběrů archiválií (https://portal.nacr.cz/cs).

NOVÁ ŘÍZENÍ ZDE JIŽ OD 3. 5. 2021 včetně NEZAKLÁDEJTE!

 

 

 

Datum aktualizace : po 3. květen 2021 (07:29)

Nová TESTOVACÍ instance národního archivního portálu (NArP 2.0)

Vážení uživatelé,

na adrese https://portaltest.nacr.cz je k dispozici nová verze národního archivního portálu, v současné době pouze v TESTOVACÍ  instanci.

Plánované spuštění nového portálu 2.0 v produkční instanci bude v květnu 2021.

Současná skartační řízení a výběry archiválií probíhají beze změny. 

po 12. duben 2021 (10:37)

Nedostupnost Pevy

Omlouvám se všem uživatelům Pevy. Produkční instance je v tuto chvíli nedostupná, protože migrace dat trvala delší dobu. O zprovoznění vás budeme informovat prostřednictvím vašeho lokálního správce portálu.

po 1. březen 2021 (08:25)

Úpravy portálu

Vážení uživatelé,
upozorňujeme, že v současné době probíhají úpravy portálu. Provoz není přerušen a v případě komplikací, s nimiž se zde setkáte, se prosím obracejte na helpnda@nacr.cz.
Za veškeré obtíže se omlouváme.

po 18. leden 2021 (12:32)

Příručka pro původce k provádění skartačních řízení

Příručku pro původce najdete na adrese: https://www.nacr.cz/wp-content/uploads/2019/01/ESK_prirucka_puvodci_1_1.pdf

čt 23. leden 2020 (13:26)

Odstávka portálu

V pondělí 16. prosince 2019 od 00:00 do 24.00 hod. dojde k odstávce portálu. Prosíme uživatele, aby od středy 11. prosince 12:00 hod. již nezakládali nová řízení a nezahajovali nahrávání a schvalování souborů. Případné dotazy, prosím, směřujte na adresu podpory: helpnda@nacr.cz.Vzhledem k celkové odstávce serverů Národního archivu budou dotazy z 16. 12. 2019 zodpovězeny až následující den.

Za komplikace se omlouváme.

Datum aktualizace : st 4. prosinec 2019 (17:28)

Změna adresy sekce předarchivní péče

Vzhledem k úpravě webových stránek došlo ke změně adresy sekce předarchivní péče na: https://www.nacr.cz/verejnost/2-predarchivni-pece

 

po 3. červen 2019 (09:41)

Zveřejněn návrh validátoru SIP dle NSESSS 2017

Národní archiv zveřejňuje návrh validátoru datových balíčků SIP určených pro předávání dokumentů k trvalému uložení do národního digitálního archivu podle národního standardu pro elektronické systémy spisové služby (NSESSS) platného od 4. července 2017. Od 4. července 2018 nebude národní digitální archiv zpracovávat jiné datové balíčky SIP, než vytvořené dle platného znění NSESSS, tj. pouze s deklarací verze 3. Připomínky a podněty k návrhu validátoru SIP či postupu validace zaslané na adresu helpnda@nacr.cz do 30. dubna 2018, budou následně vypořádány.

„Validátor SIP dle NSESSS 2017“, který dočasně validuje i dle starší verze NSESSS 2012 (bez podrobné kontroly obsahu) najdete na adrese: https://validatorsip.nacr.cz/test.

čt 29. březen 2018 (17:18)

Skartační řízení - aktuální informace

Aktuální informace k provádění skartačních řízení výstupy z elektronického systému spisové služby nebo samostatné evidence dokumentů v elektronické podobě naleznete na stránkách Národního archivu v aktualizované sekci Předarchivní péče. Zde je také k dispozici příručka pro původce.

čt 1. červen 2017 (15:01)

Národní archivní portál představen na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě 2017

Na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě 2017 v Hradci Králové byly dne 3. dubna 2017 představeny hlavní funkcionality Národního archivního portálu. 

po 3. duben 2017 (12:53)
1.Tlačítko pro vyhledání
2.Zaškrtněte pokud chcete vyhledávat s diakritikou