Vyhledávání v archivech dle zadaných parametrů, po zobrazení záznamů je možnost přejít na informace o archivu. Kromě základního nastavení vyhledávání je možno jej omezit přes filtry

Volby vyhledávání

Název místa vzniku [1] :
Datace od roku [2] : Datace do roku [3] :
Rozsah hledání [4] : Řazení výsledků dle [5] :

Hledaný řetězec

Místa vzniku [12]
Praha 1721
Brno 565
Plzeň 564
Olomouc 245
Ostrava 208
Čechy 197
Hradec Králové 197
Opava 161
Náchod 142
Litomyšl 115
Zobrazit více
Název archivu
Literární archiv Památníku národního písemnictví 2157
Archiv Národního muzea 656
Národní archiv 592
Archiv města Plzně 418
Archiv Národního technického muzea 415
Archiv Akademie věd České republiky 307
Státní okresní archiv Náchod 233
Archiv hlavního města Prahy 219
Národní technické muzeum - Archiv architektury a stavitelství 189
Zemský archiv v Opavě 184
Zobrazit více
Tématická skupina
Osobní fondy 13330
Rodinné archivy a osobní fondy 740
Nestátní neziskové organizace (dobročinné ústavy, nadace, nadační fondy) 454
Vysoké školy 181
Spolky hospodářské do roku 1948 (zemědělské, lesní, myslivecké, včelařské, zahrádkářské, stavby budov, potravní, živnostenských řemesel apod.) 101
Nemocenské, zdravotní, úrazové, penzijní pojišťovny a léčebné fondy 89
Jednotná zemědělská družstva (JZD) 52
Léčebné fondy 48
Rodinné archivy 45
Nakladatelství a vydavatelství 44
Zobrazit více
Původce
Sbírkotvorná a akviziční činnost humpoleckého muzea. 11
Městské muzeum Česká Třebová. 7
představitel reformního směru v KSČ v 60. letech, v l. 1968 a 1989 jeden z kandidátů na prezidenta, 1961-1963 šéfredaktor Nové mysli, 1963 a duben až srpen 1968 tajemník ÚV KSČ, 1968-1969 předseda ČNR, 1970-1982 pracovník Státní památkové péče, 1989 zakladatel Klubu Obroda, od prosince 1989 velvyslanec se zvláštním posláním, 1991 pověřen vedením stálé mise ČSFR při Radě Evropy ve Štrasburku. 4
Představitel reformního proudu ve vedení KSČ, autor politické části Akčního programu KSČ. 1.6.-16.1.1968 tajemník ÚV KSČ. V roce 1970 vyloučen z KSČ, v letech 1970-1977 pracovník entomologického odd. NM. Iniciátor a jeden z prvních signatářů Charty 77. Z politických důvodů se v červnu 1977 vystěhoval do Rakouska. V letech 1982-1989 vědecký pracovník Rakouského ústavu pro mezinárodní politiku v Laxemburgu, od roku 1989 profesor politických věd na univerzitě v Insbrucku. Po listopadu 1989 politicky aktivní v ČSSR, později ČR. 4
v l. 1934-1936 v republikánské armádě ve Španělsku, 1939 v internačním táboře ve Francii, 1940-1945 vojenský lékař čínské armády, 1945-1949 organizační tajemník KV KSČ Praha, 1949-1952 náměstek ministra zdravotnictví, 1960-1963 poradce kubánské vlády pro zdravotnictví, 1964-1969 primář Thomayerovy nemocnice, poslanec NS, 1968 člen předsednictva ÚV KSČ a ÚV NF, 21.8.1968 deportován do Moskvy - jediný odmítl podepsat tzv. moskevský protokol, 1969 vyloučen z KSČ, v 70. letech v opozici, signatář Charty 77 4
a torza písemností dalších příslušníků ruské emigrace žijících po r. 1917 v bývalém Československu 4
19ST-20ST 4
20ST 4
Zobrazit více

Slavík Bedřich, Datace : 1200 - 1970

Otevřít [10]

Kasperlik Matyáš, Datace : 1201 - 1865

Otevřít [10]

Schmidt Georg, Datace : 1266 - 1882

Otevřít [10]

Schwarz Roland, osobní fond, Datace : 1266 - 1974

Otevřít [10]

Langer Eduard, Dr., Datace : 1276 - 1944

Otevřít [10]

Archiv města Znojma, Datace : 1281 - 1945 (1980)

Otevřít [10]

Archiv města Most, Datace : 1315 - 1945 (1948)

Otevřít [10]

Vrchní úřad Český Krumlov, Datace : 1316 - 1791 (1812)

Otevřít [10]

Archiv města Dobruška, Datace : 1320 - 1945 (1955)

Otevřít [10]

Archiv města Kostelec nad Orlicí, Datace : 1352 - 1945 (1955)

Otevřít [10]

Ústav chudých U sv. Jana Křtitele Jindřichův Hradec, Datace : 1399 - 1960

Otevřít [10]

KUBELÍKOVÁ Marianne, Datace : 1400 - 1900

Otevřít [10]

z Löwenthalu Leupoldové, Datace : 1402 - 1935

Otevřít [10]

Archiv města Kamenice nad Lipou, Datace : 1462 - 1945 (1951)

Otevřít [10]

Ústřední ředitelství arcibiskupských statků Kroměříž, Datace : 1465 - 1953

Otevřít [10]

Archiv města Karlovy Vary, Datace : (1341) 1465 - 1945 (1949)

Otevřít [10]

Archiv města Krásné Údolí, Datace : 1488 - 1945 (1968)

Otevřít [10]

Archiv města Solnice, Datace : 1490 - 1945 (1965)

Otevřít [10]
1.Vstup filtru dle místa vzniku
2.Datum od (narození, vznik)
3.Datum do (úmrtí, zánik)
4.Volba rozsahu hledání
5.Nastavení řazení výsledků
6.Tlačítko pro vyhledání záznamu
7.Tlačítko pro zrušení filtrů vyhledávání
8.Zaškrtněte pokud chcete vyhledávat pouze digitalizované objekty
9.Zaškrtněte pokud chcete vyhledávat s diakritikou
10.V nové záložce zobrazí fond daného záznamu
11.Odkaz pro přechod na informace o archivu
12.Seznamy filtrů pro omezení výsledků