Helpdesk

Kontakt na správce webu a helpdesk národního digitálního archivu

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu, můžete poslat na adresu správce serveru – helpnda@nacr.cz. Tato adresa slouží pro řešení technických a metodických záležitostí týkajících se národního archivního portálu, elektronických výběrů, předávání a zpřístupňování archiválií.