Národní archivní portál v testovací instanci (NArP 2.0)

https://portaltest.nacr.cz

Od března 2021 je uživatelům zpřístupněna testovací instance nového národního archivního portálu pro výběr a předávání archiválií.

Slouží archivářům a původcům (resp. dodavatelům spisových služeb) k nácviku a ověření postupů.

ARCHIVÁŘI

Návody a školicí materiály pro archiváře jsou dostupné po přihlášení v prostředí Moodle. Pro přístup ke školicím materiálům nebo pro přístup do portálu a získání nových testovacích účtů se, prosím, obracejte na své lokální správce nebo na helpnda@nacr.cz.

PŮVODCI

Příručku pro použití testovacího portálu naleznete na https://portaltest.nacr.cz/cro/pro-puvodce/navody/ . Pro získání nového přístupu do portálu, prosím, kontaktujte příslušný archiv.

29.04.2021