ARCHIVÁLIE NA DOSAH

co a jak hledat | podrobné vyhledávání | základní archivní pojmy

O dokumenty, které byly vybrány za archiválie, pečují archivy a kulturně vědecké instituce: muzea, galerie, knihovny, galerie, památníky, veřejné výzkumné instituce a vysoké školy. Archiválie jsou součástí archivních souborů, tj. archivních fondů a archivních sbírek. Jsou evidovány v celostátní evidenci. Nejedná se o evidenci jednotlivých archiválií nebo jejich užších skupin (k tomu slouží archivní pomůcky), ale o evidenci celých archivních souborů, výjimečně jejich výrazných částí. V případě, že by se Vám nepodařilo hledaný archivní soubor najít, zašlete dotaz na adresu arch@mvcr.cz (například „Nemůžu najít nic o Festivalu politické písně Sokolov“. Jaká slova mám hledat?“). Odpověď obdržíte podle množství zpracovávaných dotazů přibližně do tří dnů. Využijte také vyhledávání v informačních systémech jednotlivých archivů, kteří již archivní pomůcky obsahují.


MATRIKY | SOUPISY A EVIDENCE OBYVATEL | MAPY A PLÁNY | VARIA

STÁTNÍ ARCHIVY | MĚSTA | UNIVERZITY

SPECIALIZOVANÉ ARCHIVY | SOUKROMÉ ARCHIVY

VŠECHNY ARCHIVY A KULTURNĚ VĚDECKÉ INSTITUCE


Specializované archivy


Soupisy obyvatelstva

evidence obyvatel

>

sčítání obyvatel, sčítací operáty

Specializované portály

Mapy a plány


…další možné zdroje…