Registrace a přihlášení

Přechod uživatele z portálu 1.0 – zástupce původce

Pokud jste již byli registrovaní pro produkční instanci starého portálu, použijte totožné přihlašovací údaje i na nový portál (jméno, heslo). Nebudete-li se moci přihlásit, resetujte heslo.

Pokud potíže s přihlášením přetrvávají, kontaktujte svůj pečující archiv, příp. helpnda@nacr.cz. Do předmětu zprávy, prosím, uvádějte: Název původce, přihlášení do nového portálu – produkce.

První registrace zástupce původce

Pro zástupce původce (pracovníky zodpovědné za provádění skartačního řízení apod.) momentálně nelze provést registraci on-line, prostřednictvím portálu.

Pro zřízení účtu k provádění skartačního řízení kontaktuje původce příslušný archiv (ten, který je příslušný k provádění skartačního řízení), kdy povinnými údaji zástupce původce jsou jméno, příjmení a e-mail, doporučuje se uvést také telefonní číslo.

Pro provedení výběru archiválií mimo skartační řízení a pro jednorázové předání digitálních archiválií lze využít jednorázový účet. V tom případě opět není registrace vyžadována a nutné údaje (jméno, e-mailová adresa) jsou zadávány prostřednictvím příslušného archivu.

Přihlášení jménem a heslem

Bezprostředně po obdržení přístupových údajů se přihlaste.

V případě prvního přihlášení, resetu hesla administrátorem nebo v okamžiku, kdy heslo vyprší, je nutné zadat staré i nové heslo hned v okamžiku přihlašování.

Přihlášení probíhá po volbě Přihlásit na úvodní straně portálu. Po zobrazení přihlašovacího dialogu vyplňte přidělené uživatelské jméno a heslo. Uživatelské jméno sestává z příjmení uživatele (bez diakritiky), prvního písmene jména a čísla přiděleného portálem. Po 30 minutách nečinnosti dochází k automatickému odhlášení, odpočet je možné sledovat v pravém horním rohu.

Uživatel může svůj uživatelský účet upravit pouze v omezené míře.

V případě zapomenutí hesla zvolte volbu Zapomenuté heslo a zadejte své uživatelské jméno.