Formátová pravidla Národního archivu

Aktuální verze

verze/
zveřejněno
stavke staženíverze Pronom
2/16. 5. 2023v produkci od 23. 8. 2023XLSXv. 109
XLSX – změny oproti verzi 1

Historie verzí

verze/
zveřejněno
stavke staženíverze Pronom
1/
27. 8. 2021
staženo 23.8. 2023PDF/A, XLSXv. 97

Pro účely transparentního zveřejnění postupu kontrol identifikovaných souborů zasílaných k trvalému uložení v Národním digitálním archivu, byl vytvořen přehled formátů komponent, tzv. Formátová pravidla Národního archivu. Od června 2022 zveřejňujeme Formátová pravidla NA jako samostatný dokument (do června 2022 byla součástí Přehledu pravidel Validátoru SIP). Seznam je využíván při validaci datových balíčků SIP při předávání archiválií k trvalému uložení.

Seznam formátů využívá primárně záznamy formátového registru PRONOM (https://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/Default.aspx) s uvedením příslušného PUID (PRONOM Unique Identifier), MIMETYPE (pokud existuje), přípony (extenze), obecné kategorie formátu a doporučeného výstupního formátu (viz sloupce „Výstupní formát“ a „Výstupní formát alternativně I“ a „Výstupní formát alternativně II“).

Ve sloupci „Výstupní formát“ je vždy vyznačeno

  1. zda se jedná o výstupní datový formát podle § 23 Vyhlášky,
  2. výstupní datový formát vyplývající z Vyhlášky
  3. výstupní datový formát doporučovaný Národním archivem nebo
  4. informace, že lze daný formát ponechat (tzn. není nutné převádět do výstupního datového formátu).
  5. informace, že formát obsahuje adresáře nebo soubory, které je třeba rozbalit
  6. informace, že k dalšímu postupu v řízení je nutné individuální posouzení archivářem, který rozhodne, že daný formát lze přijmout k trvalému uložení (např. u formátů databází)

Ve sloupci „Výstupní formát alternativně I“ a „Výstupní formát alternativně II“ mohou být zaznamenány informace dle bodů 1 až 6.

Sloupec „Originál vždy (doporučeno)“ vyznačuje, kdy je daný formát vhodné/doporučeno předat i v původním formátu (jako originál/koncept; zejména z důvodu možného budoucího strojového zpracování).