Metodické semináře

Spisová služba a výběr archiválií | Výběr archiválií z elektronických systémů spisové služby (IS odpovídajících NSESSS) | Výběr archiválií mimo systémy spisové služby

Spisová služba a výběr archiválií obecně

Resilience správy dokumentů ve světle proměny bezpečnostních hrozeb, Zbyšek Stodůlka

Zajištění dostupnosti a autenticity dokumentů z činnosti veřejné správy je klíčovým aspektem pro kontrolu její činnosti a vytváření důvěry ze strany veřejnosti. Problematika resilience (odolnosti) správy dokumentů vyžaduje komplexní přístup a zapojení řady aktérů, kteří se podílejí na informačním managementu těchto institucí. Příspěvek přináší současnou reflexi vnitřních i vnějších rizik, se kterými je třeba se při této činnosti vyrovnat.

https://www.isss.cz/list/program

zvukový záznam (MP3, 13,8 MB)

prezentace (PDF, 650 kB)

(Konference ISSS 2022, 16. 5. 2022)


Zpráva o stavu Národního digitálního archivu, Jiří Bernas

https://www.isss.cz/list/program

zvukový záznam (MP3, 9,9 MB)

prezentace (PDF/A, 4,37 MB)

(Konference ISSS 2022, 16. 5. 2022)

Výběr archiválií z elektronických systémů spisové služby (IS odpovídajících NSESSS)

Elektronické skartační řízení v prostředí Národního archivního portálu, Jiří Bernas, Jiří Jiráček, Pavlína Nimrichtrová, Linda Řezníčková

Webinářpro uživatele Národního archivního portálu k elektronickým skartačním řízením.

https://youtu.be/SwdDEIaKfCo

(Webinář Národního archivu, 3. 5. 2022)


Validátor datových balíčků SIP Národního archivu a zkušenosti z jeho provozu; Pavlína Nimrichtrová

https://www.youtube.com/watch?v=84RKTTB_hiw

(Seminář spolek „Co po nás zbude“, 8. 2. 2022)

Výběr archiválií mimo systémy spisové služby

Archivace databází, na co potřebujeme ten SIARD, Martin Rechtorik

S rychle postupující digitalizací napříč statní správou i samosprávou čelí NA – digitální archiv potřebě archivovat celé nebo jen části informačních systémů, databází, neboť archivace těchto dat pomocí balíčků SIP dle NSESSS je buď zbytečně složitá a nebo vůbec nedává smysl. Na základě několika pilotních projektů chce NA představit odborné veřejnosti důvody, možnosti, nástroje a postupy, jak archivovat databáze, aby se vhodná možnost zohlednila již ve fázi zavádění systémů do provozu. Tento proces se nazývá „Archiving by design“ a jeho důležitost je čím dál více zřetelnější.

https://www.isss.cz/list/program

zvukový záznam (MP3, 5,9 MB)

prezentace (PDF, 1,3 MB)

(Konference ISSS 2022, 16. 5. 2022)


Archivace twitterových účtů, Martin Rechtorik

Národní sklízí vybrané twitterové účty a svou zkušenost představil na webináři platformy DLM fórum „Harvesting data from Twitter“

https://www.dlmforum.eu/index.php/all-events/134-webinars-2022

(Webinář DLM fóra, 20. 4. 2022)