Metodické semináře

Spisová služba a výběr archiválií | Výběr archiválií z elektronických systémů spisové služby (IS odpovídajících NSESSS) | Výběr archiválií mimo systémy spisové služby | Digitální archivy a digital preservation

Digitální archivy a digital preservation

Formátová politika pro komplexní digitální objekty; Zbyšek Stodůlka

https://www.skipcr.cz/knihovnicke-akce/archivy-knihovny-muzea-v-digitalnim-svete/2023-24-rocnik/program

prezentace:

https://www.skipcr.cz/sites/default/files/documents/2023-12/34_Stodulka_2023.pdf

(Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě, 24. ročník; 30. 11. 2023)


Is deadly file format cocktail inevitable?
Archiving by Design instead of a time machine; Zbyšek Stodůlka

https://www.dlmforum.eu/files/events/2023Salamanca/Salamanca_programme_261023.pdf

(Triennal DLM Forum Conference and eArchiving Initiative Summit; 23. – 23. 10. 2023)


Open data, the preservation challenge?; Martin Rechtorik

https://www.dlmforum.eu/files/events/2023Salamanca/Salamanca_programme_261023.pdf

(Triennal DLM Forum Conference and eArchiving Initiative Summit; 23. – 23. 10. 2023)


Aktivity Národního digitálního archivu; Pavlína Nimrichtrová, Jiří Bernas

https://www.youtube.com/watch?v=8CpzNQTiN6k&list=PLQosAX7lp0XBHpDMSfFBJAYXO4DCf2P6e&index=1

(Konference CNZ 2023; 3. 10. 2023)


Zpráva o stavu Národního digitálního archivu, Jiří Bernas

https://2023.isss.cz/program/

Prezentace (PDF; 671 kB)

Zvukový záznam (MP3; 14,3 MB)

(Konference ISSS 2023, 15. 5. 2023)


The Story of the National Digital Archives of the Czech Republic; Pavlína Nimrichtrová

Prezentace

44th EBNA Meeting, 8. 11. 2022


Zpráva o stavu Národního digitálního archivu, Jiří Bernas

https://www.isss.cz/list/program

zvukový záznam (MP3, 9,9 MB)

prezentace (PDF/A, 4,37 MB)

(Konference ISSS 2022, 16. 5. 2022)

Spisová služba a výběr archiválií obecně

Resilience správy dokumentů ve světle proměny bezpečnostních hrozeb, Zbyšek Stodůlka

Zajištění dostupnosti a autenticity dokumentů z činnosti veřejné správy je klíčovým aspektem pro kontrolu její činnosti a vytváření důvěry ze strany veřejnosti. Problematika resilience (odolnosti) správy dokumentů vyžaduje komplexní přístup a zapojení řady aktérů, kteří se podílejí na informačním managementu těchto institucí. Příspěvek přináší současnou reflexi vnitřních i vnějších rizik, se kterými je třeba se při této činnosti vyrovnat.

https://www.isss.cz/list/program

zvukový záznam (MP3, 13,8 MB)

prezentace (PDF, 650 kB)

(Konference ISSS 2022, 16. 5. 2022)


Výběr archiválií z elektronických systémů spisové služby (IS odpovídajících NSESSS)

Elektronické skartační řízení v prostředí Národního archivního portálu, Jiří Bernas, Jiří Jiráček, Pavlína Nimrichtrová, Linda Řezníčková

Webinář pro uživatele Národního archivního portálu k elektronickým skartačním řízením.

https://youtu.be/SwdDEIaKfCo

(Webinář Národního archivu, 3. 5. 2022)


Validátor datových balíčků SIP Národního archivu a zkušenosti z jeho provozu; Pavlína Nimrichtrová

https://www.youtube.com/watch?v=84RKTTB_hiw

(Seminář spolek „Co po nás zbude“, 8. 2. 2022)

Výběr archiválií mimo systémy spisové služby

DLM Fórum – Automatizovaná archivace otevřených prostorových dat; Martin Rechtorik

Dne 24.1. 2024 uspořádal Národní archiv webinář pro DLM Forum o automatizaci archivace otevřených prostorových dat pod vedením Martin Rechtorika.

(Webinář DLM Fóra 24. 1. 2024)


Výběr digitálního obsahu k uchování nejsou jen elektronické skartace; Miroslav Kunt, Zbyšek Stodůlka, Martin Rechtorik

Debata nad zajímavými projekty dlouhodobého uchovávání elektronického obsahu.

https://www.youtube.com/watch?v=mF_mQ8NkphE&list=PLQosAX7lp0XBHpDMSfFBJAYXO4DCf2P6e&index=5

(Konference CNZ 2023; 3. 10. 2023)


Archivace českých účtů sociální sítě Twitter, Martin Rechtorik

Představení běžícího workflow.

Prezentace:

https://www.skipcr.cz/sites/default/files/documents/2022-12/20_Rechtorik_2022.pdf

(Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě, 23. ročník; 1. 12. 2022)


Archivace prostorových dat; Pavlína Nimrichtrová

Prezentace projektu, jeho výsledků a připravených postupů k ukládání prostorových dat.

https://www.skipcr.cz/sites/default/files/documents/2022-12/22_Nimrichtrova_2022_0.pdf

(Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě, 23. ročník; 1. 12. 2022)


Archivace databází, na co potřebujeme ten SIARD, Martin Rechtorik


S rychle postupující digitalizací napříč statní správou i samosprávou čelí NA – digitální archiv potřebě archivovat celé nebo jen části informačních systémů, databází, neboť archivace těchto dat pomocí balíčků SIP dle NSESSS je buď zbytečně složitá a nebo vůbec nedává smysl. Na základě několika pilotních projektů chce NA představit odborné veřejnosti důvody, možnosti, nástroje a postupy, jak archivovat databáze, aby se vhodná možnost zohlednila již ve fázi zavádění systémů do provozu. Tento proces se nazývá „Archiving by design“ a jeho důležitost je čím dál více zřetelnější.

https://www.isss.cz/list/program

zvukový záznam (MP3, 5,9 MB)

prezentace (PDF, 1,3 MB)

(Konference ISSS 2022, 16. 5. 2022)


Archivace twitterových účtů, Martin Rechtorik

Národní sklízí vybrané twitterové účty a svou zkušenost představil na webináři platformy DLM fórum „Harvesting data from Twitter“

https://www.dlmforum.eu/index.php/all-events/134-webinars-2022

(Webinář DLM fóra, 20. 4. 2022)