Webinář pro původce 3. 5. 2022

Elektronické skartační řízení v prostředí Národního archivního portálu


Záznam webináře

Program a prezentace ke stažení


Mezi nástroje demokracie patří dostupnost informací, jejich kontinuita a důvěryhodnost. Proti dezinformacím se nejlépe bojuje pomocí informací a důvěryhodných dat. Jejich životnost je však v digitálním světě velmi křehká a nečinností nebo vynaložením velmi malého úsilí lze napáchat rozsáhlé škody. Postupy veřejné správy pro tvorbu, správu a důvěryhodné a transparentní uchovávání informací – dokumentů a jejich výběr pro budoucí generace postihuje zákon o archivnictví a spisové službě 499/2004 Sb. a jeho prováděcí předpisy. Jak je (ne)využíváme?
Povinnost provádět elektronická skartační řízení z elektronických systémů spisové služby mají původci již řadu let. Od dubna 2017 mohou být realizována prostřednictvím Národního archivního portálu. Tento proces je však stále spojen s velkými obtížemi, které ohrožují integritu a důvěryhodnost dochovaných dokumentů a jejich samotnou existenci.

Webinář představí dosavadní zkušenosti s elektronickými skartačními řízeními na základě analýzy provozu a výsledků průzkumu mezi uživateli Národního archivního portálu, upozorní na nejčastější chyby, připomene postupy validace datových balíčků SIP a kontroly datových formátů, shrne postupy v Národním archivním portále. Součástí bude prostor pro dotazy.

Určeno původcům, dodavatelům spisových služeb, archivářům.

Dotazy můžete zasílat na helpnda@nacr.cz.