Technické informace NArP 2.0

Přehled kolizí v portále


Aktualizace portálu k 20. 11. 2023

eVýběr-jednorázový uživatel nemůže editovat ve Výběru entit (oprava);
-možnost prioritního zpracování řízení;
– upraveno znění hlášení kolize 1411 a 1409
eVýběrÚpravy v rozhraní pro provedení výběru:
-možnost nastavení sloupců a položek pro Excel seznam pro výběr mimo portál, soubor je zcela otevřen
-při editaci OMEZENÍ se vyžaduje doplnění podrobnějšího popisu pouze v případě omezení „jiné“
eVýběreVýběr z volných souborů:
-při velkém řízení (velké množství souborů) se výsledně negeneruje excel a pdf, ale manifest bagit
ePředání-pro archiv přidána volba potlačení kontroly formátu komponent, zahrnutí do statistických výstupů
-pro sestavu Chyby importu změněna hodnota „nevalidní“ v případě formátové chyby na „S výhradou“ – (tzn. odpovídá terminologii ve webovém rozhraní ePředání)
-možnost prioritního zpracování přejímky
-zákaz mazání SIP získaných z eVýběru
-změna názvu tlačítka „Schválit archivářem“ na „Posoudit archivářem“ (funkčně beze změn)