Technické informace NArP 2.0

Změny v eVýběr, ePředání:
zpracování extrémně dlouhých názvů entit, např.
název dokumentu (rozšíření počtu znaků sloupce v
databázi na 2048)
odstranění chyby vznikající při přesunu mezi věcnými
skupinami (generování průvodky)
částečná optimalizace chybových reportů
výstup pro statistiku (puid z upl.csv)