Aktualizace portálu 24. 11. 2022

Změny v eVýběr, ePředání, ePříjem:
-upraveno kódování/dekódování href
-opravena chyba při zrušení řízení (bylo příčinou následných zaseknutí při nahrávání souborů)
-opravena chyba zobrazení sloupce poznámka seznamu řízení při použití filtru
-opravena chyba při použití pevných křížových odkazů v rámci jednoho spisu
eVýběr
-chyba při generování excelu pokud není vyplněn skartační znak
-normalizace cest při importu volných souborů (záměna \ za / v cestě aby odpovídalo specifikaci href)

Validátor SIP, verze 44
po uplynutí lhůty pro připomínky byl 21. 1. 2022 aktuální validátor povýšen na verzi 44: https://validatorsip.nacr.cz.
Další připomínky můžete zasílat na helpnda@nacr.cz.

Tamtéž můžete zaslat žádost o e-mailové notifikace o změnách a chystaných změnách ve validátoru (zveřejňováno pravidelně s předstihem 5 pracovních dní na https://validatorsip.nacr.cz/test/ před nasazením do produkce).

Historie změn